RODO W PRZEDSZKOLU

DANE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

p. Tomasz Ptak

nr tel. (32) 606-13-23

adres e-mail: iod.tptak@cuw.katowice.pl

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH_os trzecie_

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH