Opłaty za przedszkole

INFORMACJA O OPŁATACH ZA PRZEDSZKOLE*:

Podstawa prawna:

  • UCHWAŁA NR LVIII/1201/18 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice
  • Zarządzenie Nr 17/2018 Dyrektora  Miejskiego Przedszkola nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach
    z dnia 11.07.2018 r.
  • Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 2017 poz. 2203).

 

Opłaty za przedszkole dokonujemy na indywidualne numery kont bankowych otrzymane
w przedszkolu do 10 dnia każdego miesiąca.

 

*Dochodzenie należności budżetowych z tytułu nieuiszczonych opłat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego następuje na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Dz. U. z 2017 r. poz. 1201).