Rybki

Grupa „Rybki” to oddział integracyjny.
W grupie tej uczą się, wspólnie bawią i przebywają dzieci o różnych potrzebach edukacyjnych.

Adaptacja i integracja to dwa najważniejsze cele w tej grupie.

W tym roku szkolnym „Rybki” to grupa 6 – latków.

Z „Rybkami” wspólnie czas spędzają:

nauczyciele:
p. Ola
p. Magda
p. Natalia
pomoc nauczyciela:
p. Agnieszka
woźna oddziałowa:
p. Bożenka

„Do przedszkola płyną Rybki,

bardzo zwinne, bardzo szybkie.

I ci wszyscy co je znają,

bardzo Rybki te kochają.

Bo są dobre i wesołe

oraz pomagają sobie”.