Wiewiórki

Grupa „Wiewiórki” to oddział integracyjny.
O wyjątkowości tej grupy świadczy ukierunkowanie na pozytywne, holistyczne motywowanie rozwoju kilkulatków.
W tym roku szkolnym „Wiewiórki” to grupa 3, 4 – latków.

Z „Wiewiórkami” wspólnie czas spędzają:

nauczyciele:
p. Iza
p. Ewa
p. Magda
pomoc nauczyciela:
p. Ania
woźna oddziałowa:
p. Uszula

„Każda mała wiewióreczka wie,
jak bezpiecznie bawić się.
Jak się bawić zabawkami?
Czy się dzielić zabawkami?
Bo u nas rola taka:

by wyrosnąć na wspaniałego przedszkolaka”.