HARMONOGRAM NABORU DO MIEJSKICH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W KATOWICACH na rok szkolny 2020/2021

Szanowni Państwo, bardzo prosimy o zapoznanie się z nowym zarządzeniem Prezydenta Miasta Katowice, dotyczące terminów rekrutacji (proszę kliknąć w poniższy link).

ZARZĄDZENIE NR 783/2020 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym:

 • Od 9.03.2020r. do 13.03.2019r.
  – składanie przez Rodziców  deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.
 • od 16.03.2020 r. od godziny 09:00 do  27.03.2020 r. do godziny 15:00
  – Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • od 23.03.2020r., od godziny 08:00 do 31.03.2020r., do godziny 15:00
  – Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • 17.04.2020r., godzina 15:00
  – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
 • od 20.04.2020r., od godziny 09:00 do 27.04.2020r., do godziny 15:00
  – Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
 • 04.05.2020r., godzina 09:00
  – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.