REKRUTACJA

Rekrutacja

 

Drodzy Rodzice!

Informujemy, że zostały ustalone terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021.

W dniach od 16 do 27 marca 2020r. trwa rekrutacja podstawowa na nowy rok szkolny. 

Proces rekrutacji wspomagany jest poprzez system elektroniczny i odbywa się poprzez stronę:   https://katowice.nabory.pl/

Rodzice dzieci starających się o przyjęcie do przedszkola logują się na stronie internetowej i  wprowadzają dane do  formularza zgłoszenia dziecka do przedszkola.

Wypełniony formularz należy wydrukować i podpisany z ewentualnymi załącznikami złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru.

Lista przyjętych dzieci zostanie ogłoszona 4 maja 2020r.

W procesie naboru nie uczestniczą  dzieci już uczęszczające do przedszkola, których rodzice składają pisemną „Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego”.

Deklarację składamy w przedszkolu w dniach od 9 do 13 marca 2020.

 

Regulamin rekrutacji dzieci do Miejskiego Przedszkola nr 41 z Oddziałami
Integracyjnymi w Katowicach przy ZSP nr 10

DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU EDUKACJI
PRZEDSZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

HARMONOGRAM NABORU DO MIEJSKICH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW
PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W KATOWICACH na rok szkolny 2020/2021