Żabki

Grupa Żabek to oddział integracyjny.

Celem nadrzędnym funkcjonowania takiej grupy jest
intensywna integracja dzieci o różnych potrzebach edukacyjnych oraz motywacja i wsparcie rozwoju kilkulatków.

W tym roku szkolnym „Żabki” to grupa mieszana 4, 5,6 – latków.

Z „Żabkami” wspólnie czas spędzają:

nauczyciele:
p. Iza
p. Ewa
p. Marzenka
pomoc nauczycieli:
p. Paulina
woźna oddziałowa:
p. Grażynka.

„Żabki lubią wciąż malować,
potem salę dekorować.
Prac plastycznych całe teczki,
wciąż brakuje nam karteczki”.