Jeżyki

Grupa „Jeżyki” to oddział ogólnodostępny.

Głównym celem tej grupy jest jak najlepsze przygotowanie do pełnienia roli ucznia, ponieważ w przyszłym roku większość dzieci z tej grupy pójdzie do szkoły.

W tym roku szkolnym „Jeżyki” to grupa 5-latków.

Z „Jeżykami” wspólnie czas spędzają:

nauczyciele:
p. Małgosia
p. Paulina

woźna oddziałowa:
p. Kasia

W naszych Jeżykach fajnie jest,

Czasem się bawimy,

ciekawych rzeczy się uczymy

i na spacer wychodzimy,

nowych przyjaciół poznajemy,

wszyscy w zespole żyjemy.”