wycieczka do Krasiejowa

Wycieczka do Krasiejowa odbędzie się 17 czerwca 2019r. Szczegółowe informacje na tablicach ogłoszeń w przedszkolu oraz u Wychowawców grup.