Zebranie dla Rodziców/Opiekunów Prawnych dzieci NOWOPRZYJĘTYCH do Przedszkola

Zebranie z Rodzicami dzieci nowoprzyjętych

Serdecznie zapraszam Wszystkich Rodziców/Opiekunów Prawnych przyszłych Wychowanków naszego Przedszkola na spotkanie informacyjne, które odbędzie się

26 czerwca 2019r., o godzinie 16:30  w nowej części naszego Przedszkola.

Zachęcam wszystkich do przybycia, ponieważ będą poruszane istotne kwestie związane z organizacją pracy Przedszkola oraz okresem adaptacji nowych Przedszkolaków.

Ponadto, uzyskają Państwo odpowiedź na wszystkie nurtujące pytania.

Licząc na Państwa obecność – łączę wyrazy szacunku,

Jolanta Mielczarek