Zebranie końcoworoczne

Zebranie z Rodzicami

Serdecznie zapraszam Wszystkich Rodziców/Opiekunów Prawnych naszych Wychowanków na zebranie końcoworoczne, które odbędzie się

18 czerwca 2019r., o godzinie 16:30.

Porządek spotkania:

  1. Sprawy ogólne – dyrektor (miejsce: sala gimnastyczna – nowa część przedszkola)
  2. Sprawy grupowe (spotkania poszczególnych grup w salach zabaw).

Zachęcam wszystkich do przybycia, ponieważ będą poruszane istotne sprawy dotyczące naszego Przedszkola.

Licząc na Państwa obecność – łączę wyrazy szacunku,

Jolanta Mielczarek