Zajęcia WWR

Prosimy o podpisanie oświadczenia przez rodziców dzieci posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego i o wyrażenie chęci lub jej brak do uczestnictwa w zajęciach rewalidacyjnych. Oświadczenie

Read More →

WAŻNE!!!

W związku z sytuacją panującą w naszym mieście i województwie, dyrektor ZSP nr 10 w porozumieniu z innymi dyrektorami podjął decyzję o nie otwieraniu naszej placówki w dniu 18.05.2020. Najbliższy termin otwarcia przedszkola to 25.05.2020. […]

Read More →

WAŻNE – list do Rodziców!

Katowice 11.05.2020    Miejskie Przedszkole nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi zostanie otwarte, przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.      Drodzy Rodzice. W ostatnim czasie kontaktowałam się z Wami drogą mailową i przez telefon. […]

Read More →